Meditationsforløb - Dorthe Juul Erhverv

Meditationsforløb

Opnå klarhed, bedre kommuniation og en øget loyalitet.


Mange virksomheder er i dag præget at forandringer, det sætter helt andre krav til medarbejdere og ledere. Det kan give udfordringer i forhold til medarbejdere og stress og udbrændthed er mere reglen end undtagelsen.

For at imødegå den tendens, er det nødvendigt at gøre noget.

For at højne medarbejdernes mulighed for at balancere mellem arbejde fritid og familie – også på den lange bane, er det vigtigt at den enkelte kan finde kernen i sig selv- den indre ro.

Ved at træne at holde det fokus, højnes energiniveauet, arbejds og livs glæden og medarbejderen vil føle en størrer loyalitet og derved en øget produktivitet. Der opnås et styrket fokus, en stærkere tilknytning til arbejdspladsen og derved vil sygefraværet også falde.

Jeg tilbyder meditationsforløb skræddersyet til den enkelte virksomhed. Individuel og gruppe forløb.

Forløbene strækker sig som minimum over 6 uger.